"BEHOUD OUD" in De Laares

Zoek in naar:
Get a Free Search Engine for Your Web Site

Home BEHOUD OUD De Groene Driehoek Duurzaam Veilig Fotoboek De Laares Gemeente Info Inhoudsopgave Klankbord Groep Links Pers / Media Politiek Spoorlijn Gronau WOM Overige Info

  

Welkom op de Website van 
"BEHOUD OUD", 
de actiewerkgroep die strijdt voor een leefbare LAARES.

De actiewerkgroep "BEHOUD OUD" was samengesteld uit eigenaren/ bewoners van panden en/of percelen die op enigerlei wijze werden bedreigd door het herziene "concept Stedenbouwkundig Plan de Laares in hoofdlijnen", nu genoemd "Herstructurering De Laares", van de gemeente Enschede en die wonen in een van de volgende straten:

- Oosterstraat - Ribbeltsweg - Begoniastraat - Laaressingel (ged.) - Rozenstraat (ged.)-

Het doel van deze Website is om alle belanghebbenden zo snel en zo goed mogelijk te voorzien van zo veel mogelijk informatie omtrent alle activiteiten die ontplooid worden rondom het voornoemde "Stedenbouwkundig Plan / Herstructurering De Laares" en alle daaruit voortvloeiende vervolgacties. Ook de heropening van de spoorlijn Enschede-Gronau en het "Duurzaam Veilig Verkeersplan" kunnen rekenen op onze aandacht.

Hieronder vindt U de laatste aanwinsten op deze website. 

WOM 12-03-2004 Informatieavond De Laares op donderdag 25 maart a.s.
Huis aan Huis/ Gemeente 21-01-2004

Verzoek Vaststelling Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder 

Huis aan Huis/ Gemeente 21-01-2004 Ter inzage legging Bestemmingsplan "De Laares 2003
  Tubantia 16-01-2004 Gezondheidscentrum Oosterpoort moet juli in bedrijf zijn
  Tubantia 06-12-2003 Snelle procedure voor Oosterpoort
  Huis aan Huis 03-12-2003 Bouw De Laares kampt met jaar achterstand
  WOM 30-11-2003 WOM krijgt eigen plek op deze website
  WOM 26-11-2003 Brief oprichting WOM
  Tubantia 11-11-2003 Groen licht medisch centrum in Oosterpoort
  Wijkraad 10-11-2003 Toch weer een speeltuin in De Laares?
  Tubantia 21-10-2003 Plan Laares bedreiging toekomst van School
  Tubantia 14-10-2003 Laares wil speeltuin terug in nieuw wijkplan
Uw reacties en aanvullende informatie kunt U kwijt bij het volgende E-mail adres: j.g.welmink@home.nl
Web-master: Hans Welmink